Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

timeforbreakfast
Nowy Rok, nowe życie? Pierdolenie. Nowe rozczarowania, nowe znajomości, które potem i tak okazują się chujowe, nowe namiastki nadziei, nowe tragedie, nowe rozterki, wszystko nowe. Ale nie lepsze.
— Ki .
Reposted fromempathetic empathetic viapolciak polciak
timeforbreakfast
1370 938d 500
Reposted fromhangry hangry viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
Sponsored post
feedback2020-admin
timeforbreakfast

(Po przeczytaniu, polecam uczynić to samo... od końca.)

zapomniałem
o tobie
już dawno
choć
nieszczęściem
jesteś
nie dla mnie
twoje serce
które kocha
serce moje
bez sensu
wszystko jest
to nienormalne.

— Mateusz Szulc 'Czytane niestandardowo'
Reposted fromkonwalia konwalia viaprawowyboru prawowyboru

January 05 2015

timeforbreakfast
Ludzie zapomną co mówisz. Zapomną co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
— Internetowe perełki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadrunkenheart drunkenheart

December 28 2014

timeforbreakfast
6535 1d6f
zmiany,zmiany
Reposted fromfridge fridge viaprawowyboru prawowyboru
6011 b4e1 500
Reposted fromirmelin irmelin viaNoemiJustine NoemiJustine

December 27 2014

timeforbreakfast
Być może miałaś wyjść, ale znowu nie zadzwonił
I być może chciałaś z nim, ale znowu cię zawodzi.
I być może sama z tym jesteś, i znowu patrzysz w sufit,
I być sama z tym nie chcesz, a może tak być musi.
Dałaś wiele mu, nie chciałaś w zamian nic,
Zabrał wiele chuj, ale nie chciał dawać nic.
Może dasz mu jeszcze wrócić, chociaż męczy cię ta gra,
W tle znajomy głos nuci, że już nie ma szans.
— Bonson/Matek ,,Być może"

December 23 2014

timeforbreakfast

December 19 2014

timeforbreakfast
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
timeforbreakfast
2515 df56 500

November 18 2014

timeforbreakfast
Reposted fromoversensitive oversensitive viacytaty cytaty
timeforbreakfast
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty

October 25 2014

timeforbreakfast
Reposted frombomdia bomdia viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

October 23 2014

timeforbreakfast
5004 535f 500
timeforbreakfast
1184 d591 500
Reposted fromrol rol viaeffaced effaced
timeforbreakfast
0639 87ad 500
timeforbreakfast
9413 c2c4 500
timeforbreakfast

October 18 2014

timeforbreakfast
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...